Σύλλογος διαβητικών Δράμας

Σύλλογος διαβητικών Δράμας

Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ο Σύλλογος Διαβητικών Ν.Δράμας στο χρόνο που πέρασε με τον covid -19,και με όλες τις δυσκολίες για να πραγματοποιήσει το έργο του, θα αναστέιλει τις λειτουργίες του λόγο καλοκαιριού, απο της 4/7- έως της 12/9 (Σεπτεμβρίου)2022. Ευχόμαστεη πρόερδος και τα μέλη του Δ/κού συμβουλίου ΚΑΛΟ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!