Σύλλογος διαβητικών Δράμας

Σύλλογος διαβητικών Δράμας

Σάββατο 11 Απριλίου 2020

Ευχές για το ΠάσχαΑνάσταση! Φως! Υγεία!

Αισιοδοξία!

Η πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Ν.Δράμας
Πολύ Τορούνογλου
και τα Μέλη του Δ.Σ