Σύλλογος διαβητικών Δράμας

Σύλλογος διαβητικών Δράμας

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Διαδικτυακή ημερίδας "Η ζωή με τον ζαχαρώδη διαβήτη καθημερινή πράξη νέες προσεγγίσεις - καρδιά και διαβήτη"

Link διαδικτυακή ημερίδας 

"Η ζωή με τον ζαχαρώδη διαβήτη καθημερινή πράξη νέες προσεγγίσεις - καρδιά και διαβήτη "

26 Μαΐου 2021 

https://www.youtube.com/channel/UCwMswK3ZBEAZZnWv_P2oI7g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου